Job opportunities

Internal vacancies:

External vacancies:

Please report expired vacancies.


Spontane sollicitaties / Spontaneous applications:

Aard / type of contract IWT doctoraatsbeurs / IWT scolarship
Vereisten / requirements
  • Europese nationaliteit bezitten / Have the European nationality
  • Master diploma natuurkunde, elektronica, fotonica of licentiaat natuurkunde / Master's degree in physics, electronics or photonics
  • De bedoeling hebben aan een doctoraat te werken / Have the intention to work towards a PhD.
  • Voldoen aan de voorwaarden om zich in te schrijven voor een doctoraat / Fulfill the conditions to subscribe as a doctoral student
  • Zelfstandig kunnen onderzoek verrichten / Be able to perform research independently.
  • Kunnen samenwerken met anderen / Be able to work in a team.
  • De gepaste basiskennis bezitten voor onderzoek in 1 van onze onderzoeksgebieden / Have sufficient basic knowledge to engage in research in one of our research domains.
Taakomschrijving / job description Doctoraatsonderzoek en R&D werk in het kader van universitaire en/of industriële onderzoeksprojecten / doctoral research and R&D work in the frame of university and/or industrial research projects.
Mogelijke onderzoeksgebieden: zie website / Research domains: see website
Solliciteren met CV bij / Apply with resume:
Prof. Jan Vanfleteren
ELIS-CMST/IMEC
Technologiepark 15
B-9052 Gent, Belgium
tel: +32/9-2645360
fax: +32/9-2645394

email: Jan.Vanfleteren@Ugent.be

Status Permanent open / permanently open