Verticaal gealigneerd nematisch
 
vloeibaar kristal in microbeeldschermen
 
voor projectietoepassingen
 
Vertically Aligned Nematic Liquid Crystal Microdisplays
 
for Projection Applications

 
Dieter Cuypers
 
PICT
 
Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van
Doctor in de Toegepaste Wetenschappen: Elektrotechniek
Promotor: prof. dr. ir. H. De Smet
 
Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen
Faculteit Toegepaste Wetenschappen
Academiejaar 2004–2005 PICT

[next]